En skuldfri förening

Bonum Brf Boulevarden är Riksbyggens första skuldfri förening. Just nu pågår byggandet av nya seniorbostäder i Riksbyggens Bonum Brf Boulevarden i Täby Park. Bostadsrättsföreningen kommer att vara skuldfri den dag som de boende flyttar in. En bostadsrättsförening har vanligtvis ett lån vilket innebär kostnader i form av räntor och amortering. I Bonum Brf Boulevarden har lånet tagits bort och lagts på insatserna i stället.

– Vi gjorde en marknadsundersökning i Täby som tydligt visade att majoriteten av de presumtiva köparna föredrog den här modellen. Den stora fördelen är att månadsavgiften blir betydligt lägre när lånet läggs på insatserna, berättar Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

Det var säljstart i november 2022 för Bonum Brf Boulevarden. Det här är första gången som Riksbyggen provar upplägget med skuldfri förening.

Tobias Dysenius

"– Intresset är riktigt stort, vi har cirka 1000 personer i intressekön. Att det är en skuldfri förening är helt klart en bidragande orsak till det stora intresset. Många intressenter har stora värden i sitt nuvarande boende och lockas av modellen med lite högre insatser och låg månadsavgift."
Tobias Dysenius, försäljnings- och affärsutvecklingschef på Riksbyggen Bostad.

Bonum Brf Boulevarden

Föreningen kommer att bestå av 55 bostadsrätter om två till fyra rum och kök. I Bonum Brf Boulevarden kommer det finnas tillgång till gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och en prunkande innergård.

Riksbyggens Bonumkoncept vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år. I varje Bonumförening finns en Bonumvärd och medlemmarna har möjlighet att köpa en rad olika praktiska tjänster. Det kan handla om allt från blomvattning när man är på semester till montering av hyllor eller att få fönstren putsade. Tjänsterna betalas när man utnyttjar dem.

Bonumvärden arrangerar även i samråd med de boende träffar och sociala aktiviteter för att öka trivseln och gemenskapen. I föreningen finns det också både gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet för tillfälliga gäster.

Bostadsprojektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god innemiljö och bra materialval.