Referensprojekt

Här är en kort presentation av genomförda bostadsprojekt för seniorboende Bonum. Inflyttat och klart.