Ekonomisk trygghet i ditt bostadsköp

Vår trygghetsfilosofi ger ett ekonomiskt skydd för dig om något oförutsett händer. Vi hjälper dig ekonomiskt om du inte lyckas sälja din bostad, blir sjukskriven eller arbetslös. Det ska kännas tryggt för dig att köpa, flytta in i och äga din nya bostad.

Flytta fram tillträdesdagen

Du kan få din tillträdesdag framflyttad med upp till tre månader om du inte lyckats sälja din nuvarande bostad och behöver mer tid för att avsluta din pågående affär. 

Ingen månadsavgift vid dubbelt boende

Om du vid inflyttning i din nya bostadsrätt fortfarande inte har lyckats sälja din gamla bostad kan du få rätt till fria månadsavgifter för din nya bostad. Uppfyller du villkoren står Riksbyggen för månadsavgiften för den nya bostaden i upp till 12 månader. Har du redan begärt fram flyttning av tillträdesdag reduceras antal månader med motsvarande tid. Ersättningen täcker belopp upp till 10.000 kr per månad.

...även när du blir sjuk eller arbetslös

Du har också rätt till fria månadsavgifter, upp till 10.000 kr per månad, om du blir sjukskriven eller arbetslös. Även denna möjlighet gäller under de 12 första månaderna när du flyttat in i din nya bostad.

Rätt att frånträda ditt köp

Om något allvarligt händer dig eller någon i din familj, tex dödsfall eller svår kritisk sjukdom, har du möjlighet att frånträda köpet, fram till inflyttningsdagen.

Förmånligt med Förtur

Förtursmedlemmar har utökad Trygghetsfilosofi som kan ge fria månadsavgifter i ytterligare 
12 månader, totalt upp till 24 månader.

Vår trygghetsfilosofi - villkor

I Riksbyggens Trygghetsfilosofi ingår alltid:

  • Fem års garanti vid nyproduktion och ombyggnation.
  • Vi stannar kvar och förvaltar i minst fem år.
  • Vi kan huset utan och innan, vilket gör att vi har god kunskap om skötsel, underhåll och utveckling.
  • Föreningarna har god ekonomisk stabilitet och tydliga underhållsplaner.
  • Kundservice som är öppen dygnet runt.
  • Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en styrelseledamot för att stötta och delge kunskap i styrelsearbetet.
  • Köparen får personlig vägledning genom hela köpprocessen
  • Om inte alla lägenheter är sålda 6 månader efter godkänd slutbesiktning, köper Riksbyggen in lägenheterna och garanterar föreningens intäkter.

Information in English