Vad innebär trygghetsfilosofin?

Trygghetsfilosofin genomsyrar allt vi gör och tror på. Från hur vi bygger till hur du bor. Vår trygghet kan förklaras med många ord, som skydd mot dubbla boendekostnader, avbokningsskydd eller framflyttning av tillträdesdag.

Skydd mot dubbel boendekostnad

Om du vid inflyttning i din nya bostadsrätt fortfarande behöver betala för din tidigare bostad kan du få ersättning för dubbel boendekostnad. Under 12 månader kan du få upp till 10 000 kr per månad, och summan avser månadsavgiften i den nya bostaden. Det är dock förutsatt att inflyttning inte är framflyttad på din begäran. Då reduceras antal månader med motsvarande tid.

Framflyttning av tillträdesdag

Vill du flytta in lite senare i din nya lägenhet? Det går självklart bra! Du kan få din tillträdesdag framflyttad med upp till tre månader, så att du i lugn och ro kan avsluta din pågående försäljning och planera din inflyttning.

Avbokningsskydd

För extra trygghet har vi även ett avbokningsskydd. Om olyckan är framme och något allvarligt händer i livet så finns det möjlighet att avboka lägenheten. Vid dödsfall eller svår kritisk sjukdom kan du, fram till inflyttningsdagen, häva köpet utan medföljande kostnad. 

Read more in English

Read more in English

 
 

I Riksbyggens Trygghetsfilosofi ingår alltid:

  • Fem års garanti vid nyproduktion och ombyggnation.
  • Vi stannar kvar och förvaltar i minst fem år.
  • Vi kan huset utan och innan, vilket gör att vi har god kunskap om skötsel, underhåll och utveckling.
  • Föreningarna har god ekonomisk stabilitet och tydliga underhållsplaner.
  • Kundservice som är öppen dygnet runt.
  • Styrelsen i bostadsrättsföreningen har ett nära samarbete med Riksbyggen där vi bistår med en styrelseledamot för att stötta och delge kunskap i styrelsearbetet.
  • Köparen får personlig vägledning genom hela köpprocessen
  • Om inte alla lägenheter är sålda när en ny förening startar, så köper Riksbyggen de lägenheterna och garanterar föreningens intäkter.

Information in English